เครื่องมือแพทย์มือสอง

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)

เครื่อง ultrasound

เครื่องช่วยหายใจ

เครื่องดมยาสลบ

เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)

เครื่อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่อง เอกซเรย์ (X-RAY), Portable ,C-ARM