เช่าเครื่องมือแพทย์

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP)

ค่าเช่าเดือนละ 1,200 บาท ค่ามัดจำ 2,000 บาท แถมฟรี Infusion set จำนวน 1 อัน

TERUMO รุ่น TE-171

เครื่องผลิตออกซิเจน YUWELL / Longfian

ขนาด 3 ลิตร ค่าเช่าเดือนละ 3,500 บาท ค่ามัดจำ 3,000 บาท

ขนาด 5 ลิตร ค่าเช่าเดือนละ 4,500 บาท ค่ามัดจำ 3,000 บาท

ขนาด 10 ลิตร ค่าเช่าเดือนละ 6,500 บาท ค่ามัดจำ 3,000 บาท