งานสแตนเลสสั่งทำ

รับทำตะกร้าสแตนเลส ชั้นวางของ รถวางเครื่องมือ  รถเข็นในห้องผ่าตัดและห้องจ่ายกลาง CSSD

ตะกร้าสแตนเลส

รถเข็นสแตนเลส

ชั้นวางของสแตนเลสในห้องจ่ายกลาง